درس های باحال ابزاردقیقی 2

دسته بندی مطالب

درس های باحال ابزاردقیقی 2
درس های باحال ابزاردقیقی 2

What is a Spool Valve and How Does it Work? | RealParsدو نوع  اکچوایتور در مدلهای  رک اند پینیون  وجود دارد یکی سینگل اکت و دیگری دابل اکت.

 

Pneumatic rotary rack and pinion actuators | Tameson.com

در سینگل ها شما نیروی برگشتی حالت اولیه ولو را توسط فنر تحت فشار در سیلندر بدست میاورید و در هنگام قطع هوا ولو شما به حالت اولیه برمیگردد.

 

 

 

 

Pneumatic rotary rack and pinion actuators | Tameson.com

 

 

 

اما در دابل اکتینگ ها:

 شما در سیلندردوبل اکتینگ ها فنر ای ندارید و نیروی اولیه برای باز یا بسته کردن ولو را توسط فشار هوا ایجاد می کنیم و همچنین در هنگام قطع فشار هوا  در حالت ماندگار خود می ماند اگر شیر در هر حالتی باشد و شما بخواهید حالت آن را تغییر دهید مثلاً اگر بسته باشد آن را باز و یا اگر باز باشد و بخواهید ببندید باید حتماً از فشار هوا استفاده کنید که کنترل فشار هوا برای دریچه ورودی و خروجی سیلندر توسط یک شیر کوچک که تحریک آن توسط سیگنال الکتریکی انجام می گردد این شیر کوچک را اسپول ولو می نامند.

 

اسپول ولو از دو قسمت الکتریکی و مکانیکی تشکیل شده است قسمت الکتریکی آنرا سلونوئید و قسمت مکانیکی آنرا اسپول ولو می‌نامند این شیر اجازه می‌دهد که مسیر ورودی سیلندر تعیین شود و با تحریک آن می توان شیر را بسته و یا باز نمود.

 

پست قبلی
درس های باحال ابزاردقیقی
پست بعدی
شركت تجهیز کاران فن کنترل تنها نماینده فروش کوبولد KOBOLD در ایران

ارسال دیدگاه

پشتیبان وب سایت فن کنترل
فن کنترل

سلام 👋

چه کمکی میتوانیم به شما بکنیم ؟